Resolution:

Vi utökar kapaciteten!

I och med att det underhållsarbete som slutfördes under hösten så kan vi nu erbjuda dubbelt så mycket kapacitet!

Vi utökar vår kapacitet för serverhosting i Huddinge, södra Stockholm, och bygger ut i Stockholm!

Med fler och kraftfullare blixtsnabba fiberförbindelser ansluter vi direkt ut mot världen och övriga Internet för att ge våra nationella och internationella kunder de mest framtidssäkra plattformarna att bygga framtidens webbtjänster på.

Vi kan nu erbjuda fler och nya servertjänster för våra kunder i hela världen tack vare en utökning av våra datacenter i Stockholm och Huddinge.

 

 

Vi gör plats för fler Virtuella Servrar, hyrda Dedikerade Servrar och Co-location-kunder i våra serverhallar och kommer inom kort uppgradera våra tjänster inom spelserver-hosting (så som drift av exempelvis minecraft-servrar).

 

I samband med utökningen mer än dubblerar vi även vår kapacitet mot stokabs och skanovas nät samt anslutningar via netnod med redundanta anslutningspunkter.

 

Vi kommer även komplettera med fler CDN-noder för våra tjänster inom lastbalansering och Content Delivery Network, CDN.

 

Vårt nät, som sedan över tio år övervakas oavbrutet från mätpunkter i hela världen på fyra kontnenter och med närmare ett hundratal noder i Afrika, Asien, Europa, Nord - och Sydamerika samt Australien garanterar att våra kunder och våra kunders kunder får bästa möjliga service dygnet runt oavsett varifrån man ansluter. Vi erbjuder även så kallade spegeltjänster (mirror sites) lokalt.

Välkommen att bygga framtidens tjänster tillsammans med oss!


Nyheter