Resolution:

Skydda er webbplats med SSL

Kom igång och säkra upp er webbplats och tjänster kopplade till era domännamn med SSL-certifikat!

Med Secure Sockets Layer, SSL, skyddar ni trafik mellan er webbplats och användare tack vare kryptering.

Besökare ansluter med https:// när de ska nå er webbplats och skyddas automatiskt. Det finns flera fördelar och bra anledningar för ert företag att snarast skaffa detta skydd;

  • Bättre sökmotoroptimering.
  • Krav på webbshoppar att skydda information.
  • Framtidssäkert.
  • Good Will, ni framstår bättre än era oskyddade konkurrenter!
  • Besökaren känner sig trygg.

 

Vad är SSL?

Förenklat kan man säga att SSL är både en tjänst som gör att man tex kan använda https-prefix (istället för HTTP utan s på slutet) och ett certifikat.

SSL-certifikatet hjälper vi er att köpa in, läs mer om SSL.

Tjänsten för att använda SSL-certifikatet för att tex skydda er webbplats tillhandahåller vi också, läs mer om CDN med SSL.

När trafik skickas mellan en besökare och en webbplats är den helt oskyddad om man använder gammaldags HTTP, dvs informationen skickas okrypterad och vem som helst kan avlyssna den.

Med https-anslutning används SSL-certifikatet för att kryptera all information och det blir meningslöst att avlyssna informationen.

För många typer av verksamheter och tillämpningar är det obligatoriskt att använda kryptering på Internet. Det ger er även alla, både webbplatsägare och användare, flera fördelar, det är billigt och det är enkelt att införa detta skydd för tjänster som idag är oskyddade!

 

 

Bättre sökmotoroptimering med SSL

Det är allmänt känt sedan länge att Google mfl prioriterar ned webbplatser som är oskyddade. Det finns flera bra anledningar till detta och ett gott skäl är att vi alla vinner på ett Internet som är mer säkert och där information inte kan avlyssnas eller stjälas lika enkelt.

Utan SSL-certifikat för er webbplats kommer ni "bestraffas" av sökmotorer och få mindre trafik.

 

Krav att skydda information

För många typer av verksamheter och för e-handelswebbplatser eller om ni hanterar vissa typer av information finns det krav att man måste använda SSL för att skydda information och användare. Det kan handla om kreditkortsbetalningar, webbshoppar och andra webbtjänster som hanterar känslig information som personnummer och liknande. Det är flera olika organisationer och myndigheter som ställer dessa krav, bland annat banker och betalningsförmedlare men även branschorganisationer och myndigheter som reglerar hur olika typer av information får hanteras som datainspektionen mfl.

Lagar kring hantering av personuppgifter och lagring av information ställer också krav som det är viktigt att leva upp till.

Ett enkelt sätt att komma igång på rätt väl är att skaffa ett bra grundskydd i form av SSL-certifikat och att automatiskt kryptera ALL trafik för att täppa till eventuella fel och missar som man kan ha gjort och för att åtminstone under tiden man arbetar med att justera eventuella andra fel och brister ha ett bra utgångsläge.

Det är enkelt att skaffa https och kryptera trafik till/från webbtjänster. Vi har flera färdiga lösningar som går att installera på dagen så det är varken dyrt eller krångligt, det finns inget skäl att leva kvar i 1900-talet och riskera problem och kostander pga bristande säkerhet som är eå enkel att åtgärda!

 

Framtidssäkra ert företag och dess varumärken!

Man brukar säga att tidigare, under 1990-talet och början på 2000-talet så var kryptering en option. Många höll på med självsignerade certifikat eller inget skydd men det i takt med att världen blivit osäkrare, fler brott flyttat in på Internet i större skala och att ett antal allvarliga säkerhetsbrister upptäcktes - särskilt sedan omkring 2014 och frammåt - så har det idag svängt totalt. Idag utgår man från att normen är att skydda, vilket också tydligt visas av hur bland annat Google hanterar webbplatser som är oskyddade, det är helt enkelt förväntat idag att webbtjänster SKA vara säkra.

Genom att införa SSL (TLS) för era webbaserade tjänster får ni en bra plattform att bygga vidare på och ni slipper att halka efter era konkurrenter.

 

Good Will-faktorn

Du har säkert sett varningar för osäkra webbplatser i webbläsare eller sökindex och också den - ofta gröna - skölden eller liknande markering i webbläsare som indikerar att en webbplats är säker och som tydligt indikerar för användaren att den här webbplatsen bör vara säker att beställa varor och tjänster från eller att information hanteras säkert.

En stor majoritet av era webbesökare idag använder dessa indikationer och förlitar sig på att de fungerar. En varning eller utebliven indikation på att er webbplats är säker kan vara förödande. Dessutom vet många konsumenter att det innebär visst skydd även i form av försäkringar och andra garantier att handla via en säker webbplats så just för e-handel är det kanske extra kritiskt.

Att er besökare känner sig trygg är första och en av de viktigaste sakerna som måste bockas av för er webbplats. En användare som känner sig osäker lämnar er webbplats på en bråkdel av en sekund och hittar via google en konkurrent. Riskera inte denna viktiga - och faktiskt mycket enkla sak att uppnå så att er webbplats upplevs säker. Era besökare kommer återkomma och tipsa andra så på lång sikt är detta en ren sundhetsfråga och går knappt att mäta i pengar.

 

Besökare känner sig trygg

Vill du själv handla från en webbplats som känns osäker? Idag vet majoriteten av Internetanvändarna, även de med relativt låg IT-kompetens, att information måste skyddas. Kanske särskilt de användare som inte har så bra koll på säkerhet kan vara lättskrämda så riskera inte att ert varumärke förknippas med negativa upplevelser.

 

TLS? SSL? https?

Viss begreppsförvirring råder tyvärr kring SSL. Tekniken heter Secure Sockets Layer men på grund av ett antal olika säkerhetsbrister i SSL-implentationer så är den teknik som i regel uteslutande används idag TLS. Man kan säga att TLS ingår i SSL och är säkrare, inte utsatt för säkerhetshål idag men en av nackdelarna är att äldre datorer som Windows XP med webbläsaren Microsoft Internet Explorer version 6 (senare versioner av webbläsaren är mindre osäkra) inte fungerar alls.

Då det idag inte finns någon som helst anledning att ha stöd för en så pass utdaterad webbläsare som version 6 av MSIE finns det inget som helst skäl egentligen att stödja SSLv3 (version 3 av SSL-protokollet) som har allvarliga brister.

Vi har färdiga lösningar som går att implementera på ett kick för era webbtjänster och som ger era besökare möjlighet att använda https:// -prefix när de besöker webbplatser.

Även andra tjänster som e-post, övervakningskameror, brandväggar, VPN-servrar och i princip allt som används på Internet idag går att skydda med kryptering - i många fall TLS via vår SSL-tjänst.

Vår kundservice hjälper er gärna med eventuella frågor!

 

HTTPS är ett krav idag

Vill ni inte framstå på ett dåligt sätt kan man enkelt säga att ni förväntas anvädna kryptering, även om ni av någon anledning tror att det inte behövs eller tror att funktioner "går sönder" om ni lägger till säkerhet "omkring" er webbaserade produkt eller liknande så har ni faktiskt fel - det blir aldrig sämre av att skydda information och förebygga problem.

Det är enkelt att lägga till säkerhet för de flesta webbtjänster, även väldigt gammalmodiga funktioner och våra proxy-lösnignar, CDN-tjänster och servertjänster kan så gott som alltid lösa själva krypterings-biten åt er även om det ej går att implementera det i tex ert backend-system.

Ett system som är så gammalmodigt så att det faktiskt inte går att skydda kanske det dessutom är dags att byta ut mot något säkrare?

 

Läs mer om SSL här

Läs mer om CDN här


Nyheter