Resolution:

IaaS - Infrastructure as a Service

IaaS - Infrastructure as a Serice är en av våra moln-/virtualiseringstjänster

Infrastructure as a Service (IaaS) är ett av de tre viktiga funktioner som används för att leverera datormoln.

 

De andra två funktionerna är Platform as a Service (PaaS) och Software as a Service (SaaS).

 

För alla datormolnstjänster så är utgångspunkten att ge tillgång till datorresurser i en virtualiserad miljö, "molnet", via en offentlig anslutning, d.v.s. internet.

När det gäller IaaS så är det själva den virtualiserade hårdvaran som tillhandahålls, d.v.s. en datorinfrastruktur.

Definitionen omfattar virtuellt serverutrymme, nätverksanslutningar, bandbredd, IP-adresser och lastbalansering.

 

Fysiskt sett så kommer hårdvaran som används från ett antal olika servrar och nätverk som vanligen är utspridda på ett antal olika datahallar, som alla administreras av molnleverantören.

Kunden får tillgång till virtualiserade komponenter med vilka de kan bygga sina egna IT-plattformar.


Nyheter