Resolution:

Redundans i Farsta

Efter en tids testning permanentar vi nu vår lösning med 100% full redundans för accessroutrar i Farsta i södra Stockholm.

Nu permanentar vi vår lösning med full redundans även på accessrouternivå för vår farsta-nod.

Serverhallen i Farsta som i sig har full dredundans för interna tjänster och funktioner kompletteras nu även med full redundans och automatisk fail over för accesroutrar vilket innebär en ännu driftsäkrare lösning för kunder och jänster som ansluts även via den noden.


Nyheter